עסקאות ותיקים חדשים

2014 / מאי 2014

ייצוג אתר הלוחות Yad2, בעסקת המכירה לתאגיד המדיה הגרמני אקסל שפרינגר