עסקאות ותיקים חדשים

2016 / יולי 2016

ייצוג BC Partners ברכישת מרבית מניות קבוצת “כתר פלסטיק”