עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אוגוסט 2021

ייצוג בנק לאומי מול שפיר הנדסה ו Orian בחתימת הסכם בסך של כ- 2.2 מיליארד שקל לפרוייקט הלוגיסטיקה של צה”ל