עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אפריל 2020

ייצוג בנק הפועלים, מגדל ועמיתים במימון מיזם אנרגיית הרוח הגדול בישראל