עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יולי 2020

ייצוג בנק הפועלים במימון פרויקט אנרגיה בצפון הארץ