עסקאות ותיקים חדשים

2019 / נובמבר 2019

ייצוג בנק הפועלים בעסקת ענק במשק החשמל בישראל