עסקאות ותיקים חדשים

2021 / יוני 2021

ייצוג בנק הפועלים בעסקת ענק במסגרתה רכש הבנק מויתניה בע”מ וחברה נוספת מקבוצת דלק מוטורס, מגדל בן 40 קומות