עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג קבוצת גאון ברכישת שליטה בשגיב, בשווי של קרוב ל-30₪ מיליון