עסקאות ותיקים חדשים

2021 / מרץ 2021

Representation of Applitools in its acquisition by Thoma Bravo