עסקאות ותיקים חדשים

2019 / יוני 2019

ייצוג חברת AnyVision וקרן OG Tech Ventures בסבב גיוס ראשון