עסקאות ותיקים חדשים

2021 / מאי 2021

ייצוג חברת Amdocs ברכישת100% ממניות Sourced Group Inc