עסקאות ותיקים חדשים

2022 / מאי 2022

ייצוג Amdocs, בכניסתה להסכם סופי תמורת 188 מיליון דולר ברכישת MYCOM OSI