עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Representation of Altice securities in the sale of Mirs Communication to Hot Communication