עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג חברת .Adasky Ltd, בסבב גיוס שני של החברה בגובה 15 מיליון דולר