עסקאות ותיקים חדשים

2021 / ינואר 2021

ייצוג אקרו נדל”ן בעסקה לרכישת מגרש במתחם חסן ערפה בתל אביב, תמורת 340 מיליון שקל