עסקאות ותיקים חדשים

2019 / ספטמבר 2019

ייצוג קבוצת אקרו נדל”ן בעסקת רכישת בניית מגדל משרדים ומגורים במתחם חסן ערפה בתל אביב