עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Representation of a consortium of purchasers from China and Hong Kong