עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / יולי 2017

תזכורת לקראת סיום התקופה בה ניתן לחלק דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת