/ מרץ 2020

הקלות לעמותות וחברות לתועלת הציבור לסיוע בהתמודדות עם ההשלכות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורונה