עדכוני לקוחות

אנרגיה / אוגוסט 2011

Regulatory regime for acquiring petroleum rights in Israel