עדכוני קורונה COVID-19

2020 / יוני 2020

הצהרה בנושא הקפאת כניסת עובדים זרים לארה”ב