/ מאי 2020

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות – פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה