עדכוני קורונה COVID-19

2020 / יוני 2020

תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש”ף-2019, בצל מגפת הקורונה