עדכוני לקוחות

אנרגיה / ינואר 2011

Overview of Israel’s energy and natural resources market – legal framework