עסקאות ותיקים חדשים

2023 / דצמבר 2023

Okta השלימה את רכישת Spera Security