עדכוני לקוחות

דיני מיסים / נובמבר 2020

פסיקה חדשה: לא כל רכישה עצמית היא דיבידנד בידי בעלי המניות הנותרים