עדכוני לקוחות

ליטיגציה ויישוב סכסוכים / אוקטובר 2020

פסיקה חדשה: הכרה בהסכם שנכרת בעל פה למרות שלא הושגו הסכמות בטיוטות בין הצדדים