חדשות

2017 / פברואר 2017

עיקרי הרפורמה ביצוא הביטחוני הוצגו בוועדת חוץ וביטחון