עדכוני לקוחות

מיזוגים ורכישות / אפריל 2016

הקלה חדשה פוטרת חלק מהחברות הישראליות הנסחרות בארצות הברית מהחובה למנות דירקטורים חיצוניים תחת חוק החברות