עסקאות ותיקים חדשים

2015 / דצמבר 2015

ייצוג חברת התרופות הבינלאומית Mylan N.V. בהתנגדות לבקשה לצו מניעה זמני שהוגשה בקשר עם הצעת רכש עוינת לרכישת מניותיה של חברת התרופות הבינלאומית Perrigo Company Plc. בשווי של 30 מיליארד דולר.