עדכוני לקוחות

אנרגיה / יוני 2016

ענף חיפושי גז טבעי בישראל – על רקע מתווה הגז הסופי