עדכוני לקוחות

דיני מיסים / אוקטובר 2016

רשות המסים פרסמה חוזר בנושא מיסוי נאמנויות הכולל כללים חדשים והבהרות, אך שאלות רבות נותרו פתוחות