עדכוני לקוחות

ליטיגציה ויישוב סכסוכים / ינואר 2020

בית המשפט העליון מציב גבול ל”מסעות דיג” בלתי מבוססים במסגרת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות