עדכוני לקוחות

דיני מיסים / מאי 2019

בית המשפט העליון הכריע שיש לכלול ההוצאה בגין הקצאת מניות לעובדים במסגרת הסדרי +Cost