/ מאי 2020

רשות החדשנות – קול קורא לשיתוף פעולה בפיילוטים בתחום הבריאות עם בתי חולים בינלאומיים