/ מרץ 2020

הזדמנות לקבלת מענקים לפיתוח חידושים טכנולוגיים שיוכלו לסייע בטיפול בהתפרצות הקורונה