עדכוני לקוחות

דיני מיסים / דצמבר 2019

החוק לעידוד השקעות הון – חוזר מס הכנסה בנושא הפרדה או איחוד מפעלים תעשייתיים