/ מאי 2020

תשתיות בצל הקורונה – מנוע הטורבו לצמיחת המשק הישראלי?