/ דצמבר 2015

הכללת שווי אופציות לעובדים בבסיס העלות של עסקאות “+Cost”