חדשות

2020 / ספטמבר 2020

אם תהיה רגולציה הם יגיעו: ישראל יכולה להיות המובילה בקביעת הבמה לרכבים אוטונומיים