/ אפריל 2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש”ף-2020 דגשים לליל הסדר ולתקופה 7.4.2020 – 11.4.2020