עדכוני לקוחות

דיני מיסים / יולי 2010

קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראל