עדכוני לקוחות

דיני מיסים / נובמבר 2012

הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה – הבהרה