עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Cool Holding in the acquisition of Hot Communication