עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / דצמבר 2021

סיווג חוזה השקעות הון עתידית (SAFE, AIA) – עסקה עתידית, הון או חוב