/ אפריל 2020

ביטול התקנות, שפטרו באופן זמני את המעסיקים מהחובה לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים, בעת יציאתן של עובדות בהריון לחופשה ללא תשלום