עדכוני קורונה COVID-19

2020 / יולי 2020

הארכה אוטומטית של רישיונות עבודה מסוג ב/1 והיתרי העסקה עבור מומחים זרים (עדכון קורונה)