עדכוני לקוחות

מיזוגים ורכישות / ינואר 2014

תיקון 22 לחוק החברות – כללי משחק חדשים בהליכים לקראת אישור עסקאות עם בעלי שליטה