עסקאות ותיקים חדשים

2017 / מאי 2017

ייצוג AlDoc Medical בסבב גיוס של 7 מיליון דולר