עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Advising the underwriters in the $20 million follow on offering by Attunity Ltd.